OLR-300x84 

 

 

   

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด (HRM) เขียนโดย กลุ่มงานทรัพฯ 54
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) เขียนโดย กลุ่มงานทรัพฯ 52
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) เขียนโดย กลุ่มงานทรัพฯ 30
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เขียนโดย กลุ่มงานทรัพฯ 152
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เขียนโดย กลุ่มงานทรัพฯ 85
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เขียนโดย plan 141
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เขียนโดย plan 145
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) เขียนโดย plan 71
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เขียนโดย Super User 271
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เขียนโดย Super User 172

หมวดหมู่รอง

   
   

พัฒนายุทธศาสตร์  

plan60

   

Copyright © 2013 sasukpattani dot com. All Rights Reserved.

© sasukpattani