เรื่องล่าสุด  

   

 

OLR-300x84 

 

 

   

จัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาด

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 66
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 30 รายการ โรงพยาบาลยะหริ่ง เขียนโดย Super User 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่ลาน เขียนโดย Super User 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายพื้นที่บริการคลินิก NCD ที่ รพ.โคกโพธิ์ เขียนโดย Super User 42
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ โรงพยาบาลยะรัง เขียนโดย Super User 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างขยายพื้นที่บริการคลินิก NCD / วัยรุ่น ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ เขียนโดย Super User 77
ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่ลาน เขียนโดย Super User 75
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 217
การพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะและราคาครุภัณฑ์การแพทย์ของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 6 เขียนโดย Super User 138
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ โรงพยาบาลยะรัง เขียนโดย Super User 74
   
   

พัฒนายุทธศาสตร์  

plan60

   

Copyright © 2013 sasukpattani dot com. All Rights Reserved.

© sasukpattani