วาระ รายงานการประชุม

board meeting1

   

หนังสือเวียน

wean-3

   

เรื่องล่าสุด  

   

 

OLR-300x84 

 

 

   

ข่าวอบรม สัมมนา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ในระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 131 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท หมดเขตรับสมัคร 10 เมษายน 2561 เขียนโดย pattana 5
ขอเชิญประชุมวิชาการ Smart ER & EMS literacy : ฉลาดใช้บริการฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เขียนโดย pattana 4
อบรมหลักสูตร "อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล" ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท ปิดรับสมัครภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 เขียนโดย pattana 4
ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนโดย pattana 5
อบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมสถาบันฝึกอบรมแพทย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย pattana 30
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 9 Asian Master Class on Aging 2018 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขียนโดย pattana 26
ประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 -13 มีนาคม2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เขียนโดย pattana 22
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Update Wound,Ostomy,and Enterocutaneous fistula Cares"lสำหรับอาจารย์พยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม เขียนโดย pattana 11
เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย pattana 47
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2561 จำนวน 2 หลักสูตร กับ อย. เขียนโดย pattana 68
   
   

พัฒนายุทธศาสตร์  

plan60

   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

intrane31

   

Copyright © 2013 sasukpattani dot com. All Rights Reserved.

© sasukpattani