เบอร์โทรสำนักงาน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก    
   073460234 , 073460305 , 073460306 , ห้อง อย.   073-460310
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 
1 
ประชาสัมพันธ์ 
0 
2 
พขร. 
1102 
3 
งานนิติการ 
1103 
4 
คลังวัสดุ/ช่าง 
1104 
5 
ธุรการการเงิน 
1105 
6 
งานการเงิน 
1106 
7 
กลุ่มงาน คบส. 
1107 
8 
ห้อง อย. 
1108 
9 
ห้องสหกรณ์ 
1109 
10 
งานธุรการ 
1110 
11 
ห้องถ่ายเอกสาร 
1121 
12 
โรงรถ 
1122 
13 
ห้อง พขร. 
1123 
14 
ห้อง นพ.สสจ. 
1201 
15 
งานเลขา 
1202 
16 
ห้อง จบส. (.8) 
1203 
17 
กลุ่มงาน สวล. 
1204 
18 
งานพัสดุ 
1205 
19 
งานยานพาหนะ 
1206 
20 
งาน IT 
1207 
21 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
1208 
22 
ห้อง ผชช.ส 
1209 
23 
ห้อง ผชช.ว 
1210 
24 
ห้องควบคุมเสียง 
1301 
25 
งานแพทย์แผนไทยฯ 
1302 
26 
กลุ่มงานพัฒนาฯ 
1303 
27 
กลุ่มงานประกันฯ 
1304 
28 
งานทรัพยากรบุคคล 
1305 
29 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ 
1306 
30 
กลุ่มงานควบคุมโรค 
1307 
31 
กลุ่มงาน NCD. 
1308 
32 
กลุ่มงานทันตฯ 
1309 
   
   

Copyright © 2013 sasukpattani dot com. All Rights Reserved.

© sasukpattani