วิสัยทัศน์องค์กร

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

ค่านิยม (Core  Value)

                   S = Service  mind  & Smile  มีจิตบริการ
                   A = Accountability & Ethics  มีความรับผิดชอบ
                   S = Study  (continuous  Learning)   เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
                   U = Unity (Team  Work)  ทำงานเป็นทีมอย่างเป็นเอกภาพ
                   K = Knowledge  (Evidence  Based)  องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

วัฒนธรรมค่านิยมขององค์กร

                 ปล่อยศักยภาพให้เต็มที่ ใช้ MOPH ในการทำงาน คิดบวกเพื่อปัตตานี


 วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดปัตตานี

                        “ คนสุขภาพดีปัตตานีเมืองสุขภาวะ พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน”

 

 วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

 

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ รวมพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี  ภายในปี 2564

 

 

 

   
   

Copyright © 2013 sasukpattani dot com. All Rights Reserved.

© sasukpattani