วาระ รายงานการประชุม

board meeting1

   

หนังสือเวียน

wean-3

   

เรื่องล่าสุด  

   

 

OLR-300x84 

 

 

   

ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี TMI 2016 หัวข้อเรื่อง "การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น" ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

สมาคมเวชสารสนเทศไทย จะจัดการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศ ประจำปี 2559 หัวข้อเรื่อง "การแลกเปลี่ยนขอ้มูลสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีึ้น" ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ  สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.tmi.or.thหรือโทร 0-2590-1492

   
   

พัฒนายุทธศาสตร์  

plan60

   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

intrane31

   

Copyright © 2013 sasukpattani dot com. All Rights Reserved.

© sasukpattani