ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
 
 
มีผู้ลงนามแล้วทั้งสิ้น 23724 ราย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน